Privacy Policy

Privacy Policy คือ นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ สมาชิกจะต้องทำความเข้าใจให้ละเอียด ก่อนที่จะเข้าใช้บริการกับทาง ufabetventuresum3.com โดยผู้ให้บริการได้กำหนดขึ้นมาเพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด สำหรับการเข้าใช้บริการกับทางเว็บ ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีมากมายหลายข้อ โดยจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียอีกด้วย ควรให้ความสำคัญให้ได้มากที่สุด เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง

Privacy Policy

 • นโยบายความเป็นส่วนตัว

โดยทางเว็บไซต์ ufabetventuresum3.com จะจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการทุกคนเป็นความลับเป็นอย่างดี จะไม่เผยแพร่ข้อมูลนี้ให้กับบุคคลที่สามโดยเด็ดขาด

 • ข้อมูลที่เรารวบรวม

การสมัครสมาชิกในครั้งแรก จำเป็นที่จะต้องกรอกข้อมูลให้ครบในทุก ๆ ส่วน ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ ชื่อ-นามสกุล , เบอร์โทรศัพท์ , เลขที่บัญชีธนาคาร

 • วิธีการรวบรวมข้อมูล

การเข้าใช้บริการในแต่ละครั้ง คุกกี้จะทำการจดจำข้อมูลเหล่านั้น ประมวลผลการใช้งานในครั้งถัดไป โดยจะเข้าใช้บริการได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

 • การนำข้อมูลมาใช้

ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้รวบรวมมา จะถูกนำมาพัฒนาเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น ด้านการตลาด , ด้านการเงิน , โปรโมชั่น

 • การแชร์ข้อมูล

โดยทางเว็บไซต์จะไม่ส่งต่อหรือแชร์ข้อมูลเหล่านี้ให้กับบุคคลที่สามอย่างเด็ดขาด โดยจะเว้นในกรณีที่ผู้ใช้บริการได้อนุญาต

 • การจัดเก็บข้อมูล

ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกทุก ๆ คน ทางเว็บจะรักษาข้อมูลในส่วนนี้เป็นความลับอย่างดี ตามมาตรการความปลอดภัย

 • ข้อมูลของผู้อายุไม่ถึง 18 ปี

โดยทางเว็บไซต์จะไม่ให้บริการแก่บุคคลที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี หากตรวจสอบแล้วพบเจอ จะถูกถอดถอนการเป็นสมาชิกกับทางเว็บไซต์โดยทันที

 • สิทธิ์ของผู้ใช้

สมาชิกทุกคนมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวตลอดเวลา โดยสามารถแจ้งทีมงานได้ที่ช่องทาง contact@ufabetventuresum3.com

 • การปรับปรุงนโยบาย

โดยทางเว็บไซต์มีสิทธิ์ที่จะปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ได้ตลอดเวลา โดยการเปลี่ยนแปลงในแต่ละครั้ง จะมีการประกาศและแจ้งกำหนดการที่ชัดเจน สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บ ufabetventuresum3.com

 • การติดต่อเรา

หากท่านใดมีปัญหาติดขัดในการใช้บริการ สามารถที่จะขอความช่วยเหลือ หรือ ติดต่อทีมงานผู้ให้บริการได้ที่ contact@ufabetventuresum3.com

 • วันที่นโยบายนี้บังคับใช้

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป

 • ภาษาของนโยบายนี้

ภาษาของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะเป็นภาษาไทยทั้งหมด เวอร์ชันพื้นฐานในการให้บริการก็จะเป็นภาษาไทยเช่นกัน

 

ทางเว็บ ufabetventuresum3.com ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้เมื่อไรก็ตามที่เห็นว่าสมควร