Terms and Conditions

Terms and Conditions คือ ข้อบังคับและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ผู้ใช้บริการใหม่จะต้องทำความเข้าใจก่อนที่จะเริ่มใช้บริการเว็บ ufabetventuresum3.com ซึ่งผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตัวตามกฎอย่างเคร่งครัด ห้ามละเมิดข้อบังคับข้อใดข้อหนึ่งอย่างเด็ดขาด หากท่านละเมิดกฎข้อบังคับท่านจะถูกตัดสิทธิ์ในการเป็นสมาชิกของเว็บ ufabetventuresum3.com โดยทันที เพื่อประโยชน์ต่อตัวสมาชิกทุกท่าน ควรให้ความสำคัญในส่วนของกฎระเบียบข้อบังคับให้ได้มากที่สุด

Terms and Conditions

ข้อบังคับและเงื่อนไข

 1. ประสบการณ์ผู้ใช้บริการ : ผู้ที่จะใช้บริการทุกคนจะต้องมีอายุที่ไม่น้อยกว่า 18 ปี และ การสมัครสมาชิกจะต้องข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง
 2. ข้อมูลส่วนบุคคล : ข้อมูลที่ท่านได้กรอกเข้ามาในตอนสมัครสมาชิก ทางผู้ให้บริการจะจัดเก็บข้อมูลเป็นอย่างดี โดยจะไม่มีการรั่วไหลออกนอกเว็บไซต์ หรือ เผยแพร่ให้กับบุคคลอื่นอย่างแน่นอน
 3. การใช้งาน : ทุกท่านจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น การวางเงินเดิมพัน , การฝากเงิน , การถอนเงิน
 4. การปฏิเสธความรับผิดชอบ : ผู้ให้บริการ ufabetventuresum3.com จะปฏิเสธความรับผิดชอบในทุก ๆ รูปแบบที่เกิดจากการใช้บริการของเรา
 5. การยกเลิกสมาชิก : ผู้ให้บริการมีอำนาจในการถอดถอนการเป็นสมาชิกของท่านได้ทุกเวลา หากท่านไม่ปฏิบัติตัวตามกฎที่เราได้กำหนดไว้
 6. ข้อจำกัด ในความรับผิดชอบ : ผู้ให้บริการ ufabetventuresum3.com จะไม่รับผิดชอบในทุก ๆ รูปแบบที่เกิดจากการใช้บริการของเรา
 7. การปรับปรุงข้อบังคับและเงื่อนไข : ผู้ให้บริการ ufabetventuresum3.com เรามีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับและเงื่อนไขได้ในทุก ๆ เวลาโดยที่เราไม่ต้องแจ้งให้ท่านได้ทราบล่วงหน้า
 8. สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา : ทรัพย์สินทางปัญญาที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ ufabetventuresum3.com จะถือว่าเป็นสิทธิ์ของ ufabetventuresum3.com แต่เพียงผู้เดียว ห้ามบุคคลอื่นนำไปใช้หรือคัดลอกโดยเด็ดขาด
 9. ข้อตกลงทางกฎหมาย : ข้อบังคับและข้อปฏิบัติในทุก ๆ ข้อจะถูกควบคุมโดยกฎหมายสากล หากมีการละเมิดเกิดขึ้นจะถูกดำเนินการตามกฎหมายทันที
 10. การติดต่อ : ท่านใดที่อยากจะพูดคุยกับผู้ให้บริการ หรือ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ช่องทาง contact@ufabetventuresum3.com
 11. การละเมิดข้อตกลง : ผู้ใช้บริการท่านใดที่ละเมิดข้อบังคับข้อใดข้อหนึ่งจะถูกดำเนินการตามกฎหมายสากลทันที
 12. การยอมรับข้อบังคับและเงื่อนไข : การเข้าใช้บริการเว็บไซต์ ufabetventuresum3.com จะถือว่าท่านได้ยินยอมในส่วนของข้อบังคับและเงื่อนไขทั้งหมด